English |Български
Кръгли кофи
0.565L
1.5L
1.5L
3.2L
5.0L
5.5L
5.5L
7.5L
9.0L
10.3L
18.0L
Овални кофи
2.5L
18.0L
Квадратни кофи
18L